RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.

ING SprintersVeelgestelde vragen& Antwoorden

Veelgestelde vragen

Wat is een Technische Analyse?

Technische analyse (TA) is een analysemethode waarbij in koersgrafieken en andere marktdata naar trends en herkenbare patronen wordt gezocht. Op grond daarvan doet de technisch analist uitspraken over de situatie op korte en lange termijn in de betreffende markt. De belangrijkste gegevens die hij hiervoor gebruikt zijn de koers, het handelsvolume en de tijd. De analist gaat er vanuit dat marktbewegingen de uitkomst vormen van gedrag van beleggers. In de koersgrafieken ontstaan daardoor trends en andere koerspatronen. TA is niet zozeer het voorspellen van koersbewegingen als wel het schetsen van de meest waarschijnlijke toekomstscenario’s op basis van marktgegevens. De TA zal geregeld afwijken van de fundamentele visie. Onze beleggingstrategieën komen voornamelijk tot stand op basis van fundamentele analyse.

Technisch Analist

Een Technisch Analist kijkt naar beurstrends en koerspatronen. Hij schetst toekomstscenario’s aan de hand van handelsgegevens zoals koersen en omzetten en geeft daarbij koersdoelen en stoplossniveaus aan. De ING beheert haar beleggingsstrategieën hoofdzakelijk op basis van fundamentele analyse. Technische analyse wordt alleen voor de timing van transacties toegepast.