RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.

Risico’s, kosten en waardencalculaties

(i) Risico's

LET OP: ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële gevolgen verbonden en de belegger dient zich te realiseren dat deze zijn belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk kan verliezen. ING Sprinters zijn enkel geschikt voor zeer ervaren beleggers die over voldoende kennis beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit complexe instrument en die bereid zijn een significant beleggingsrisico te lopen.

Belangrijkste Risico's: ING Sprinters brengen risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen.

Risico's verbonden aan de waardering van de onderliggende waarde: De waarde van een ING Sprinter wordt beïnvloed door veranderingen in de koers van de onderliggende waarde. Zo heeft een daling van de koers van de onderliggende waarde een negatief effect op de waarde van een ING Sprinter Long, terwijl een stijging van de koers van de onderliggende waarde een negatief effect heeft op de waarde van een ING Sprinter Short.
Hefboomwerking risico: Een belegging in ING Sprinters is door de hefboom risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. De hefboomwerking zorgt ervoor dat uw ING Sprinter sneller in waarde kan dalen dan de koers van de onderliggende waarde.
Stop loss risico: Sprinters hebben een stop loss niveau. Als dit niveau wordt bereikt komt de Sprinter te vervallen en ontvangt u mogelijk een restwaarde afhankelijk van de afwikkeling van het product. Let op, bij Sprinters Best is de restwaarde bij een stop loss altijd nul.
Liquiditeitsrisico: Het kan voorkomen dat beleggers tijdelijk of in het geheel niet kunnen handelen in ING Sprinters door bijvoorbeeld een verstoring in het handelssysteem van ING Bank N.V., van Euronext of de effectenbeurs waarop de onderliggende waarde wordt verhandeld of omdat de market maker geen prijzen afgeeft. Indien er geen liquiditeit is kan de belegger zijn ING Sprinters niet of niet tegen actuele waardes verkopen in de secundaire markt met mogelijk verlies tot gevolg.
Wisselkoersrisico: Als de onderliggende waarde in een vreemde valuta is genoteerd, dient u rekening te houden met een wisselkoersrisico.
Kredietrisico: Beleggers in ING Sprinters worden blootgesteld aan het kredietrisico van ING Bank N.V. Dit betekent dat, mocht ING Bank N.V. failliet gaan, u uw inleg mogelijk geheel of gedeeltelijk verliest.

(ii) Kosten

De productkosten zijn de financieringskosten (gepubliceerd op ingmarkets.be), aan- en verkoopkosten (gepubliceerd op de website van uw broker) en de belasting op beurstransacties en uitstel van betaling. Ook de roerende voorheffing en de personenbelasting kunnen aan de cliënt in rekening worden gebracht. Naast de productkosten werkt de market maker met een bied laat spread, dit is het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs op de secundaire markt. Als de prijs van de onderliggende stabiel blijft, zal de investeerder de Sprinter tegen een lagere prijs moeten verkopen dan de aankoopprijs.

Voor een volledig overzicht van de producteigenschappen, de risico's, verhandelbaarheid en de kosten verwijzen we naar de brochure en het prospectus. Potentiële beleggers dienen voordat zij een beleggingsbeslissing nemen het prospectus te lezen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De AFM goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de effecten.

(iii) Waardenberekening

De intrinsieke waarde van de ING Sprinter wordt berekend op basis van de volgende formule:
ING Sprinter Long intrinsieke waarde = (Koers onderliggende waarde - HuidigeFinancieringsniveau) / (Ratio x Wisselkoers)
ING Sprinter Short intrinsieke waarde = (Huidige Financieringsniveau - Koers onderliggende waarde) / (Ratio x Wisselkoers)
De waarde van een ING Sprinter BEST (afkorting van: Barrier Equals STrike) wordt berekend op basis van de volgende formule:
ING Sprinter BEST = Intrinsieke Waarde + Risico-opslag. LET OP: bij een knock-out bij een Sprinter BEST is de restwaarde altijd EUR 0.00.

(iv) Secundaire markt

De gepubliceerde bied- en laatprijzen voor ING Sprinters op deze website zijn indicatieve bied- en laatprijzen van ING Bank N.V. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele (bied- en laat-) prijzen op Euronext en/of CATS.

(v) Informatie en klachtenprocedure

ING Bank N.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van vertraagde of onjuiste (koers) informatie op deze website. Voor nadere informatie zie de disclaimer van deze website en het prospectus van de relevante ING Sprinter. Indien u klachten heeft kunt u gebruik maken van het klachtenformulier op deze website.