RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.

Wat is een Sprinter BEST?

Terug naar overzicht

Een Sprinter BEST is een beleggingsproduct van ING waarmee u versneld kunt profiteren van een koersstijging of –daling van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld de AEX-index.

Sprinters BEST zijn er in twee soorten: de Sprinter BEST Long en de Sprinter BEST Short. Als u een stijging van de onderliggende waarde verwacht, kunt u een Sprinter BEST Long kopen. Verwacht u een daling van de onderliggende waarde dan kunt u een Sprinter BEST Short kopen.

De hefboom

Met een Sprinter BEST kunt u versneld profiteren van bepaalde koersbewegingen. Dit komt door de hefboom. De hefboom van een Sprinter BEST op bijvoorbeeld een index geeft aan hoeveel sneller de waarde van een Sprinter BEST verandert ten opzichte van de betreffende index.

Het financieringsniveau van de Sprinter BEST wordt dagelijks aangepast door financieringskosten of –opbrengsten. Het stop loss-niveau wordt dagelijks gelijkgesteld aan het dan geldende financieringsniveau. Gevolg hiervan is dat Sprinters BEST een grotere hefboom kunnen hebben dan gewone Sprinters.

Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom

Bij Sprinters BEST met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. Naast het extra risico dat een belegger loopt doordat deze hoge hefboom het negatieve rendement versterkt als uw visie niet uitkomt, betekent dit dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate u een positie langer vasthoudt. Uw rendement zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat u een negatief rendement behaalt bij een Sprinter BEST met een hoge hefboom hoger is dan bij een lage hefboom. Bovendien neemt deze kans toe naarmate u deze positie langer aanhoudt. Sprinters BEST met een hoge hefboom zijn dan ook alleen geschikt voor ervaren, actieve beleggers met een korte termijnstrategie.

Het verschil tussen Sprinters

Wat zijn de verschillen tussen Sprinters en Sprinters BEST?

Sprinters Sprinters BEST
Vervaldatum Nee Nee
Stop loss-niveau Ja Ja
Hefboom Ja Ja
Gap Risk-waarde Nee Ja
Tijdswaarde Nee Nee
Dividenden Worden teruggegeven Worden teruggegeven
Restwaarde bij bereiken stop loss-niveau Mogelijk Geen
Waardebepaling Complex Complex

Gap Risk-waarde: Aan de prijs van de Sprinter BEST wordt een opslag toegevoegd voor het risico dat ING loopt als de Sprinter BEST het stop loss-niveau doorbreekt. Deze opslag wordt de Gap Risk-waarde genoemd. De opslag op de theoretische prijs van de Sprinter BEST kan variëren gedurende de looptijd. Deze opslag kan groter zijn naarmate de beweeglijkheid (volatiliteit) van de onderliggende waarde toeneemt.

Voor verdere informatie verwijzen we ook naar "Financieringsniveau Sprinter" en "Stop-loss buffer" onder de Academy tab op onze website.

Tijdswaarde: betreft een onderdeel van de premie van een optie die afhankelijk is van de resterende looptijd, de dividenden, de rentestand en de beweeglijkheid van het onderliggende.