RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.

Risico’s van beleggen

Terug naar overzicht

Beleggen is niet zonder risico’s. Met Sprinters belegt u met een bepaalde hefboom. Door de hefboom zal de koers van een Sprinter sterker fluctueren dan de koers van de onderliggende waarde zelf. Een belegging in Sprinters is risicovoller dan een directe belegging. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat uw visie over de onderliggende waarde niet uitkomt. In het ergste geval kunt u uw hele inleg verliezen.

Risico beleggen in Sprinters

Een belegging in Sprinters is risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. Onderstaande risico’s heeft u bij het beleggen in Sprinters.

Koersrisico

Het koersrisico is het risico dat u loopt wanneer uw visie over de onderliggende waarde niet uitkomt en bijvoorbeeld een onverwachte wending maakt. Het is belangrijk dat u rekening houdt met het koersrisico.

Valutarisico

De waarde van een valuta buiten de Euro kan fluctueren ten opzichte van de Euro zelf. Daarmee loopt u valutarisico. Het valutarisico loopt u wanneer de onderliggende waarde van uw Sprinter niet in Euro is genoteerd.

Kredietrisico

Het kredietrisico is het risico dat u loopt op ING Bank NV. Het kredietrisico speelt wanneer een kredietnemer de betaling niet na kan komen.

Stop-loss risico

Sprinters hebben een stop loss niveau. Als dit niveau wordt bereikt, komt de Sprinter te vervallen en ontvangt u mogelijk een restwaarde afhankelijk van de afwikkeling van het product. Let op, bij Sprinters Best is de restwaarde bij een stop loss altijd nul.

Liquiditeitsrisico

Het kan voorkomen dat beleggers tijdelijk of in het geheel niet kunnen handelen in ING Sprinters door bijvoorbeeld een verstoring in het handelssysteem van ING Bank N.V., van Euronext of de effectenbeurs waarop de onderliggende waarde wordt verhandeld of omdat de market maker geen prijzen afgeeft. Indien er geen liquiditeit is, kan de belegger zijn ING Sprinters niet of niet tegen actuele waardes verkopen in de secundaire markt met mogelijk verlies tot gevolg.

Door deze risico’s van beleggen is het belangrijk, dat u goed op de hoogte bent van de onderliggende waarde, de werking van de Sprinters en de uitgevende instelling.